Platforma ITMS24

Platforma ITMS24

Innowacyjny system służący do monitoringu obiektów stałych i obiektów ruchomych. ITMS24  jest  platformą  działający w technologii chmury integrującą wszystkie obszary, które dotychczas występowały oddzielnie w monitoringu m.in. monitoring SSWIN, monitoring GPS, monitoring CCTV,  monitoring pracowniczy, monitoring socjalny, monitoring techniczny i inne.

Platforma ITMS24 jest nowoczesnym narzędziem zwiększającym skuteczność ochrony, poprawiającym bezpieczeństwo osób i mienia, jak również dającym możliwość skutecznej kontroli i nadzoru nad monitorowanymi obiektami. System usprawnia procesy biznesowe przy jednoczesnych obniżeniu kosztów.

Zintegrowana platforma monitoringu i IoT

Platforma  działająca w technologii chmury integrującą wszystkie obszary, które dotychczas występowały oddzielnie w monitoringu
i w dziedzinie IoT 

 

Platforma ITMS24 jest innowacyjnym narzędziem zwiększającym skuteczność ochrony, poprawiającym bezpieczeństwo osób i mienia, jak również dającym możliwość skutecznej kontroli i nadzoru nad monitorowanymi obiektami. System usprawnia procesy biznesowe przy jednoczesnych obniżeniu kosztów.

 

INTEGRACJA SYSTEMÓW

Zintegrowanie w jednej platformie wielu elementów, które występowały oddzielnie w monitoringu tj. monitoring alarmowy, gps, wideo, personalny, techniczny  i inne

BEZPIECZEŃSTWO

Aplikacja posiada szereg zabezpieczeń gwarantujących zachowanie  danych
w tajemnicy i bez dostępu osób nieuprawnionych.

DOSTĘPNOŚĆ

Aplikacjaw architekturze webowej dostępna z każdego miejsca na Świecie. Połączenie z aplikacją jest szyfrowane podobnie jak dla transakcji bankowych.

STABILNOŚĆ DZIAŁANIA

Platforma dzięki zastosowaniu najnowszych technologii charakteryzuje się dużą  płynnością i stabilnością działania.

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

Struktura modułowa pozwala na łatwą łatwą możliwość rozbudowy platformy lub jej modyfikacji pod specyficzne wymagania.

ELEMENTY INTELIGENCJI 

Platforma posiada specjalne
algorytmy i schematy zachowań, pozwalające osiągnąć wymierne korzyści finansowe.

ITMS24

Platforma ITMS24 jest innowacyjnym narzędziem zwiększającym skuteczność ochrony, poprawiającym bezpieczeństwo osób i mienia, jak również dającym możliwość skutecznej kontroli i nadzoru nad monitorowanymi obiektami. System usprawnia procesy biznesowe przy jednoczesnych obniżeniu kosztów.

Moduły platformy ITMS24

Monitoring

Jest to główna konsola systemu  zaprojektowana dla jak najszybszej
i skutecznej obsługi sygnałów alarmowych.

Mapa

Panel pozwala szybko
i precyzyjnie zweryfikować dane dotyczące monitorowanego obiektu.

 

Obiekty

Panel zawierający szereg funkcjonalności, które pozwalają na szybkie i skuteczne zarządzanie monitorowanymi obiektami.

Harmonogram

Możliwość zdefiniowania wielu  szczegółowych harmonogramów pracy obiektu w zależności od np.  dni tygodnia, pory roku, miesięcy itd.

Alerty

Możliwość konfigurowania powiadomień dla użytkownika zgodnie z dedykowanymi scenariuszami ich wyzwalania.

Raporty

W platformie dostępny jest zestaw kilkudziesięciu raportów EXCEL  i PDF, które użytkownik może samodzielnie szczegółowo skonfigurować
i generować,

Video

Konsola pozwalająca na podgląd wideo z monitorowanego obiektu w celu weryfikacji alarmu lub wykonania zdalnego obchodu.

 

Użytkownicy

System posiada szeroko rozbudowane możliwości gradacji uprawnień
i przydzielania odpowiednich ról użytkownikom.

 

Spokój i bezpieczeństwo dzięki innowacjom ITM

Zaufaj nowej technologii i zwiększ swój spokój oraz wiedzę nad procesami w Twoim biznesie.