Centrum ITM

Inteligentne Centrum Monitoringu ITM

Inteligentne Centrum Monitoringu, całodobowo (24/7/365) przyjmuje, obsługuje i rejestruje wszystkie przesyłane sygnały wraz z ich odrozróżnieniem poprzez dowolny tor transmisji (bezprzewodowy GPRS czy telefoniczny). Obiektem zabezpieczającym ICM jest stacja zapasowa zlokalizowana w innej miejscowości.

Cały obiekt został zaprojektowany z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na potrzeby Inteligentnego Centrum Monitoringu ITM. Zaplanowana optymalna powierzchnia budynku oraz systemy bezpieczeństwa gwarantują idealne warunki obsługi sygnałów alarmowych.

Jakość

Obiekt zaprojektowany zgodnie
z unijnymi normami
dotyczącymi Alarmowych Centrów Odbiorczych.

Technologia

Innowacyjne oprogramowanie do profesjonalnej obsługi sygnałów alarmowych,
technicznych oraz IoT.

Bezpieczeństwo

Od 11 lat nieprzerwanie monitorujemy sygnały naszych Klientów oraz wdrażamy innowacyjne systemy.

24h/365

Cała infrastruktura techniczna posiada alternatywne możliwości zachowania ciągłości świadczenia usług zawartych w ofercie w przypadku awarii lub konieczności serwisu Bazy Monitoringu, jak również w przypadku sabotażu lub innych zagrożeń (w tym terrorystycznych), poprzez zapewnienie ciągłości świadczenia usług (24h/dobę) za pomocą centrum monitoringu zlokalizowanego w innej miejscowości.

Optymalna przestrzeń dla świadczenia usług

Obiekt zaprojektowany zgodnie z unijnymi normami dotyczącymi Alarmowych Centrów Odbiorczych.

Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzony przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Międzynarodowa norma ISO 9001 jest znana
i akceptowana na całym Świecie. Certyfikat, oprócz korzyści dla funkcjonowania procesów wewnątrz Firmy jest również bez wątpienia gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług przez ITM Poland S.A.

Zapraszamy do współpracy

Udzielimy Państwu szczegółowych wyjaśnień, jak również zaprezentujemy nasze usługi i platformę ITMS24 na spotkaniu w Państwa siedzibie.