Kontakt

ITM Poland S.A.

e-mail: biuro@itmpoland.pl

Biuro  +48 510 011 427

e-TOLL / System SENT    +48 694 483 290    +48 727 003 427

Alarmowe Centrum Serwisu  +48 68 419 60 90

Alarmowe Centrum Odbiorcze  +48 68 419 60 00

Alarmowe Centrum Odbiorcze ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3,
65-127 Zielona Góra

N51° 57′ 30.2079”     E15° 32′ 18.8787”

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000583832, NIP 973-093-34-99, Regon 080270823, Wysokość kapitału zakładowego 5 646 850,00 złotych, opłacony w wysokości 5 437 075,00 złotych,

Numer rachunku Alior Bank 63 2490 0005 0000 4520 6715 0239