Telefon: 887-242-887

flagi

Monitoring Pracowniczy

 

monitoring pracowniczyActive Guard, czyli monitoring pracowniczy to jedna z innowacyjnych usług w ofercie ITM. Jest to nowoczesne rozwiązanie do nadzoru czasu i miejsca pracy personelu (na przykład strażników). Active Guard wyprzedza dotychczasowe rozwiązania tego typu o możliwość permanentnej, bezprzewodowej i taniej kontroli strażnika w czasie rzeczywistym. System umożliwia alarmowe wezwanie wsparcia, zgłoszenie potrzeby rozmowy ze stacją monitoringu oraz lokalizacje pracownika na podstawie odczytów znaczników rozmieszczonych na trasie obchodu.

Oprogramowanie monitorujące pozwala tez ustalić bramki czasowe, w których musi dojść do odczytania znacznika - w przeciwnym razie personel stacji monitoringu zostanie powiadomiony o nieprawidłowości.

 

Zastosowanie systemu:

• nadzór w czasie rzeczywistym nad obchodami wykonywanymi przez agentów ochrony oraz możliwość wykonania wszechstronnych analizw dowolnym czasie.
• pełna informacja, planowanie i kontrola pracy pieszych i zmotoryzowanych patroli, poprzez rozmieszczenie punktów kontrolnych w patrolowanych obiektach.
• bieżący nadzór nad praca inspektorów / koordynatorów ochrony,
• pełna informacja o ich wizytach na obiektach, intuicyjny w obsłudze system raportowania.
• natychmiastowa informacja o wystąpieniu zdarzeń wymagających reakcji, takich jak włamanie, napad.
• łączność telefoniczna z agentami ochrony na ich prośbę lub przekazanie im informacji w razie konieczności.
• opcja nasłuchu w przypadku zgłoszenia napadu – możliwość rozpoznania sytuacji i wydania odpowiednich poleceń zespołom interwencyjnym.
• nadzór nad wydawaniem przedmiotów na terenie chronionych obiektów poprzez odczyt punktu kontrolnego na wydawanym przedmiocie (np. klucz) oraz punktu identyfikującego osobę.
• kontrola czasu pracy poprzez identyfikacje pracowników dzięki zastosowaniu punktów przypisanych do osób.

 

Korzyści płynące z systemu to podniesienie skuteczności ochrony fizycznej oraz bezpieczeństwa pracowników, jak również zmniejszenie kosztów ochrony. Monitoring może być stosowany do kontroli pracowników na różnych stanowiskach i o różnych specjalizacjach. Wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba zdalnej kontroli pracy.

 

Pobierz ofertę - Monitoring Pracowniczy (plik pdf)